Contact Us-Gongyi Shengzhou Metal Products Co.,Ltd.
HOME >Contacts

Gongyi Shengzhou Metal Products Co.,Ltd.
 E-mail:
    yoyo@cncablewire.com

 Tel:  +86.371.60266515

Skype:  yoyo@cncablewire.com

Whatsapp:  +86.15137196538
                 
MOBILE:  +86.15137196538

   


Email us